TJÄNSTERESA

Tjänstereseförsäkring

En tjänstereseförsäkring täcker företagets anställda som är på resa i tjänsten. Försäkringen innehåller moment som inte täcks av företags- eller hemförsäkringen.

 

Försäkringen ersätter bl.a:

– Vårdkostnader vid akut sjukdom, skada och olycksfall

– Kostnader för kiropraktor, sjukgymnast eller naprapat

– Tandvård vid olycksfall

– Invaliditet och Dödsfall

– Personlig egendom

 

En vanlig tjänstereseförsäkring omfattar inte arbetsledare/arbetare som dagligen åker till och från entreprenad.

Det är något vi tycker är viktigt då det är dem som har starkast behov av just denna försäkring. I Säkras tjänstereseförsäkringar ingår detta.

Kontakta oss för mer information

 

Här kan du läsa mer om omfattning och ansökan