STENSTADEN Gruppförsäkring - Villkor

Här kan du ladda ner de villkor som gäller för medlemsförsäkringen, fastighet och företag. För korrekt villkors-och omfattningsinformation hänvisas ni till de individuella försäkringshandlingar som är utformade efter just ert företag, kontakta oss så hjälper vi till med genomgång av dessa.

GENERELL FÖRSÄKRINGSOMFATTNING FÖRETAG VILLKOR:

Allriskförsäkring för företag och fastighet E 10:6 (Gäller fr.o.m. 2018-07-01)

Allriskförsäkring för företag och fastighet E10:5

fr.o.m. 38.5.8 Säkerhetsföreskrift Container

Ansvar

Allmänt ansvar A 2001:7

Entreprenadansvar A 395:10

Arbetsområde

Arbeten/Hjälpmedel/ROT AO 2000:4

Åtkomstförsäkring materialleverantör A 394:11

Byggherreansvar (dock ej byggherreansvar vid miljöskada) om man skriftligt tagit på sig ansvar A 348:9

Lyft & transport

Biltransport T 100:3

Kran- & Trucklyft T 120:2

Trucktransport T130:2

Övrigt

Rättsskyddsförsäkring inklusive Skattemål R 1:7

Förmögenhetsbrott FB:5

Oljeskada K 750:1

Tjänsteresa K 69:8

Överfallsförsäkring A 307:2

Kundolycksfall A 303:5

Kris A 305:3

Maskinförsäkring E 10:6

Tillägg

Ansvar ren förmögenhetsskada F 303:5

Cyberförsäkring CY 1:1

Bostadsrättstillägg K402:1

Rättsskydd vid Miljöbrott R2:3

GENERELL FÖRSÄKRINGSOMFATTNING FASTIGHET VILLKOR:

Allriskförsäkring för företag och fastighet E 10:6 (Gäller fr.o.m. 2018-07-01)

Allriskförsäkring för företag och fastighet E10:5

Saneringsvillkor E 100:4

Besöksolycksfall A302:4

Rättsskyddsförsäkring inklusive Skattemål R 1:7

Fastighetsägaransvar 2001:7