CYBERFÖRSÄKRING

Cyberförsäkring

– ett ovärderligt skydd.

Cyberattacker blir allt mer förekommande och att utsättas för någon typ av databrott är en växande riskfaktor. Faktum är att det idag betraktas det som ett av de största hoten gentemot företag. Det drabbar både större och mindre företag och kan få kostsamma följder. Idag ingår inte skador till följd av cyberbrott i en vanlig företagsförsäkring.

Det innebär att en cyberförsäkring, även kallad en databrottsförsäkring, är ett viktigt komplement till företagets traditionella försäkringar. Se till att du är rätt försäkrad så får du hjälp när du drabbas.

 

Vad är en cyberrisk?

En cyberrisk kan vara till exempel dataintrång, system- eller nätverksbrott, risker relaterade till sociala medier och cyberutpressning. 

 

Hur går en cyberattack till?

Ofta sker en attack genom att angriparen ger sig på tekniken i kombination med att utnyttja den mänskliga faktorn. Det kan handla om att angriparen utnyttjar en eller flera brister i den tekniska säkerheten för att få tillgång till IT-systemet. Man kan försöka få en medarbetare att klicka på en länk i ett mail, använda en olämplig USB- sticka eller locka till ett besök till en specifik webbsida för att på så sätt trigga sårbarheter i tekniken. 

Den mänskliga faktorn spelar en stor roll för angriparen. Det kan vara att någon på företaget öppnar ett mail och råkar klicka på en länk i det mailet som gör att hela datorn blir spärrad och ni krävs på pengar för att få tillbaka tillgången till datorn. Det kan även vara en tillverkande verkstad med maskiner och utrustning som har programvaror i sig. Programvarorna blir hackade och medför att produktionen blir  stillastående. 

 

Kan man försäkra sig mot cyberattacker?

Nej, man kan inte försäkra sig mot en cyberattack men man kan försäkra sig mot de katastrofala följder som en cyberattack kan innebära. Idag ingår inte skador till följd av cyberbrott i en vanlig företagsförsäkring.

 

Varför är cyberförsäkring viktigt?

Cyberangrepp mot företags datorer, mobila enheter och molntjänster ökar i lavinartad takt och är en växande riskfaktor för såväl stora som små företag. 

Ofta saknas kunskap och beredskap på företaget för att hantera sådana här incidenter. När ett företag drabbas så är det absolut nödvändigt att agera så snabbt som möjligt för att minimera skadan. 

I cyberförsäkringen ingår

• Avbrottskostnader till följd av virus (malware), ransomware mm.
• Återställande av verksamhetens förlorade data.
• Stöd av experter på området.
• Hjälp med underrättelse till Datainspektionen och drabbade personer vid en personuppgiftsincident (GDPR).
• Gratis brandväggar och antivirusskydd.
• Service dygnet runt vid skada.

 

 

Här kan du läsa mer om Säkras Cyberförsäkring och villkor. 

Tips! Jobba såhär för att undvika cyberhoten:

 

  • Kryptera datorer, telefoner, mejl Använd lösenord och byt dem kontinuerligt.
  • Gå årligen igenom er IT och håll er uppdaterade.
  • Använd brandväggar & antivirusskydd.
  • Kom ihåg att kontinuerligt säkerhetskopiera (spara externt).
  • Informera personalen om god datoranvändning – öppna ej okända mejl.
  • Motringning! – Kontrollera utbetalningar genom att ringa upp motpart innan betalning/ändring av tidigare uppgifter. Gå ej endast på

 

 

Begreppsförklaring

Ransomware – Ett program som smittar datorn, låser den och begär en lösensumma för att låsa upp den igen. Kommer oftast via mejl.

 

Dataintrång – När en eller flera personer utan tillstånd/behörighet tar information som lagrats digitalt.

 

Malware – Sabotageprogram som laddas ner på datorn och gör datorn obrukbar med virus mm.

 

 

Vi ser fram emot att hjälpa dig med din cyberförsäkring. Kontakta oss